FAQ

Pentru întrebari

  _

  Aveți Întrebări?

  Așteptăm să ne contactați

  Vă rugăm să citiți întrebările (F.A.Q.) de mai jos și, dacă nu găsiți răspunsul dvs., vă rugăm să ne trimiteți întrebarea, vă vom răspunde cât mai curând posibil.

  F.A.Q

  Întrebări frecvente

  Ce mărfuri sunt interzise pentru import în Republica Moldova?

  Pentru lista actualizată a mărfurilor interzise pentru import în Republica Moldova, vă rugăm să vizitați site-ul oficial al Serviciului Vamal al Moldovei pe link.

  Care este setul minim de documente pentru importul de mărfuri:
  • Factura Invoice
  • Contract de vânzare / cumpărare sau alt document care confirmă relația dintre expeditor și destinatar
  • Document de transport
  Care sunt taxele vamale la import?

  Taxele vamale sunt calculate în baza codului vamal al mărfii și tarifului vamal, contactați specialiștii noștri licențiați pentru estimarea corespunzătoare sau puteți consulta site-ul serviciului vamal pe link.

  Care sunt detaliile minime care trebuie furnizate pentru a primi o cotație de transport?

  Detaliile minime pentru a primi o cotație sunt:

  • Tipul de transport (aerian, rutier, maritim, feroviar)
  • Adresa de ridicare și adresa de livrare
  • Detalii generale ale mărfii (nr. de buc., dimensiuni, greutate)
  • Termeni de livrare (Incoterms)
  Ce documente sunt necesare pentru a deschide un cont în vamă pentru a efectua tranzacții de import / export / tranzit?
  • Certificat de înregistrare
  • Statutul companiei
  • Decizia de constituire
  • Certificat cod statistic
  • Certificat TVA (dacă este disponibil)
  • Scrisoare de numire pentru directorul sau extrasul companiei din registrul de stat
  • Scrisoare / ordin de numire Contabil șef
  • Scrisoarea companiei care confirmă ștampila
  • Scrisoarea companiei care confirmă semnăturile administratorului și a contabilului șef
  • BI a administratorului și a contabilului-șef
  • Certificat bancar care confirmă conturile
  • Contract de închiriere / contract de proprietate – Oficiu
  • Mapă de carton
  • Ștampila companiei

  Toate documentele trebuie să fie prezentate în original și copie de către administrator sau persoana împuternicită prin procură notarială.

  Care sunt pașii care trebuie urmați pentru efectuarea operațiunilor de import / export de mărfuri?
  • Înregistrare la biroul vamal local
  • Contactați specialistul vamal pentru asistență suplimentară
  Termeni INCOTERMS

  Ce sunt acestea?

  „Incoterms” reprezintă prescurtarea pentru International Commercial Terms. Publicată pentru prima dată în 1936, reprezintă de fapt un set de 11 reguli, care definesc responsabilitatea în cadrul tranzacțiilor internaționale. FAQ

  De ce sunt atât de importante?

  Deoarece sunt cunoscute și acceptate chiar din Austin până în Zanzibar. O cerință pentru fiecare factură comercială, care reduce substanțial riscul costurilor potențiale datorate neînțelegerilor.

  Ce acoperă aceste cerințe?

  Condițiile Incoterms acoperă toate activitățile, riscurile și costurile implicate în procesul de tranzacționare a bunurilor, de la vânzător la cumpărător.

  _____________________________________________________________________

  EXW   Ex Works / Franco fabrică

  Franco fabrică (Presupune obligații minime pentru vânzător care trebuie să pună marfa la dispoziția cumpărătorului la sediul său fără a răspunde de încărcarea mărfii în mijlocul de transport al cumpărătorului. Cumpărătorul suportă toate riscurile pe care le comportă preluarea mărfii și transportarea acestora la destinație)

  FCA    Free Carrier / Franco transportator

  Franco transportator – marfa, după ce a fost vândută este predată de exportator primului cărăuș, numit de cumpărător, la locul convenit. Indicat este să se stipuleze în contract obligația vânzătorului de a încărca și stivui marfa în containere în mijlocul de transport pe cheltuiala sa, rămânând în sarcina cumpărătorului cheltuielile cu transportul și de descărcare.

  CPT    Carriage Paid to / Transport plătit până la

  Transport plătit până la – vânzătorul plătește transportul până la destinație. Condiția poate fi utilizată pentru toate felurile de transport. Folosit de obicei pentru transport auto.

  CIP     Carriage and Insurance Paid to / Transport și asigurare plătite până la

  Transport și asigurare plătite până la – pe lângă CPT vânzătorul asigură marfa, în numele și pe contul cumpărătorului, contra riscurilor minime de avariere și pierdere.

  DAT    Delivered at Terminal

  Vânzătorul livrează şi descarcă din mijlocul de transport la terminalul (din portul sau locul) stabilit cu cumpărătorul. Terminal înseamnă orice loc, cum ar fi: chei; depozit; strada; cargo terminal; terminal CFR. Vânzătorul acoperă toate costurile pentru livrarea şi descărcarea mărfurilor la terminalul stabilit. Este recomandat ca noțiunea de Terminal sa fie foarte bine precizata. DAT acoperă formalitățile de vămuire la export dar NU include costul formalităților de vămuire la import.

  DAP    Delivered at Place

  Vânzătorul livrează mărfurile în mijloacele de transport adecvate la locul stabilit cu cumpărătorul. Vânzătorul acoperă toate costurile pentru livrarea şi descărcarea mărfurilor la terminalul stabilit. Este recomandat ca noțiunea de Terminal sa fie foarte bine precizată. În cazul în care vânzătorul suportă costuri legate de descărcarea bunurilor la destinaţie, acesta Nu are dreptul să refactureze aceste costuri cumpărătorului. Este recomandat ca noțiunea de LOC sa fie foarte bine precizata. DAP acoperă formalitățile de vămuire la export dar NU include costul formalităților de vămuire la import.

  DDP    Delivered Duty Paid

  Vânzătorul îşi îndeplineşte obligația de livrare in momentul în care marfa a fost pusă la dispoziția cumpărătorului, la locul convenit din tara importatoare. Vânzătorul trebuie să suporte toate cheltuielile şi riscurile legate de aducerea mărfii în acest loc inclusiv a taxelor vamale, a altor taxe şi speze oficiale care se plătesc la import, precum şi a costurilor şi riscurilor de îndeplinire a formalităților vamale. Acest termen poate fi folosit indiferent de modalitatea de transport.

  NORMELE PENTRU TRANSPORTUL MARITIM ȘI FLUVIAL

  FAS    Free Alongside Ship

  Vânzătorul îşi îndeplineşte obligația de livrare în momentul în care marfa a fost pusa de-a lungul vasului, pe chei sau pe șlepuri, barje sau pe bac, în portul de încărcare convenit. Aceasta înseamnă că toate costurile şi riscurile de pierdere sau deteriorare a mărfii sunt suportate din acel moment de cumpărător. Termenul FAS implica obligația cumpărătorului de vămuire a mărfii pentru export şi nu trebuie folosita în cazul în care cumpărătorul nu poate sa îndeplinească direct sau indirect formalitățile de export. Acest termen poate fi folosit numai pentru transportul maritim sau pe apele interioare.

  FOB    Free on Board

  Vânzătorul îşi îndeplineşte obligația de livrare în momentul în care marfa a trecut balustrada vasului, in portul de încărcare convenit. Costurile şi riscurile de pierdere şi deteriorare a mărfii sunt suportate din acel moment de cumpărător. Termenul FOB implica obligația vânzătorului de vămuire a mărfii pentru export. Acest termen poate fi folosit numai pentru transportul maritim sau pe apele interioare. În cazul în care balustrada vasului nu prezintă relevanta, cum ar fi in cazul traficului roll-on/roll-off sau containerizat este mai potrivit sa se folosească termenul FCA .

  CFR    Cost and Freight

  C.F.R. înseamna ca vânzătorul trebuie să plătească navlu-ul şi costurile necesare pentru aducerea mărfii in portul de destinaţie convenit, dar riscul de pierdere sau deteriorare a mărfii, precum şi orice costuri suplimentare cauzate de evenimente care au avut loc după ce marfa a fost livrata la bordul navei se transferă de la vânzător la cumpărător în momentul în care marfa trece de balustrada vasului în portul de încărcare. Termenul C.F.R implica obligația vânzătorului de vămuire a mărfii pentru export în cazul în care balustrada vasului nu prezintă relevanta cum ar fi in cazul traficului roll-on/roll-off sau containerizat este mai potrivit sa se folosească termenul CPT.

  CIF     Cost Insurance and Freight

  CIF înseamna ca vânzătorul are aceleași obligații ca în cazul termenului CFR dar suplimentar, el trebuie sa efectueze asigurarea maritima care sa acopere riscul cumpărătorului de pierdere sau deteriorare a mărfii în timpul transportului maritim. Vânzătorul încheie şi plăteşte contractele de asigurare și plăteşte prima de asigurare. Cumpărătorul ia nota ca in cazul termenului CIF, vânzătorul este obligat să obţină asigurarea pentru acoperirea minima. Termenul CIF implica obligația vânzătorului de vămuire a mărfii pentru export în cazul în care balustrada vasului nu prezintă relevanța cum ar fi in cazul traficului roll-on/roll-off sau containerizat este mai potrivit sa se folosească termenul CIP.

  Tipuri de Containere Maritime

  Dimensiuni containere maritime 20 ‘ Standard

  Container maritim 20’ standard , dimensiuni exterioare modul 6,050 m x 2,430 m x 2,590 m.
  Capacitate = 33,20 metri cubi
  Dimensiuni interioare L x L x H (mm) = 5900 x 2352 x 2395,
  Dimensiuni deschidere a usii W x H (mm) = 2340 mm x 2292
  Sarcina utila maxima = 30130 Kg
  Numar paleti in container maritim 20’ standard:
  9-10 paleti standard (1000 x 1200)
  11 Euro paleti 800 x 1200

  Dimensiuni containere maritime 40 ‘ Standard

  Containere maritime 40’ standard , dimensiuni exterioare modul 12,058 m x 2,438 m x 2,590 m.
  Capacitate = 67,70 metri cubi
  Dimensiuni interioare L x L x H (mm) = 12032 x 2352 x 2395
  Dimensiuni deschidere a usii W x H (mm) = 2 340 mm x 2292
  Sarcina utila maxima = 28470 Kg
  Numar paleti in container 40’ standard :
  20-21 paleti standard 1000 x 1200 mm
  23-24 Euro paleti 800 x 1200 mm

   

   

  Convenția CMR